Den andra ingången

Den vita trappan leder till den andra ingången.